vrijdag 28 december 2007

Oaljekoeken

Ik koe der hast net fan sliepe. It AD mei de `oliebollen` bijlage foel hjoed yn de bus. Want it is alle jierren in spannende oangelegenheid yn Fryslân, wêr't wij ús oaljekoeken dit jier keapje moatte, neffens it AD. It wurdt in hiele reis dit jier. Wij sille nei Wolvegea moatte: dêr wurde bollen bakt dy't smaakfol binne. Foar fisk moatte wij nei Dokkum. Alteast dat fine de AD priuwers fan de oaljekoeken dêr. It wie ek maklik om de relaasje mei Bonifatius te lizzen.....
Gelokkich steane net alle bollebakkers yn de test. Dat betsjut dat ik net wit hoe goed of min dy fetballen binne dy't wij keapjen gean. En wij geane der echt net foar nei Wolvegea. Mocht ik nei dit wykein noch net better wêze dan krije de oaljekoeken de skuld.

Geen opmerkingen: