zaterdag 28 mei 2016

Blues
De tinte fan Sichting Terplûden stie dizze wike op de Terp
tige tapaslik, sjoen de namme.
it doel wie dat de tinte dizze wike in iepen poadium wêze soe;
woansdei song in koar en freed wiene it  de bluesklanken,
de oare dagen wiene noch frij,,,,
dat moat in folgjend jier oars.

Blues dus
op freedtejûn
de All Star Blues band
In tige noflik barren
mei gesellige minsken,
in sfearfol Terpterreintsje
en in prima bluesband.

Kin wol werris

Geen opmerkingen: