donderdag 9 augustus 2018

Freuledei

De Freulepartij sit er wer op.
Neist it keatsen is it foaral in dei fan elkoar moetsje.
Ferhalen fan earder wurde wer krekt efkes skerper ferteld as ferline jier,
De freuledei is ek sa'n dei fan tradysjes en fêste gewoanten.
Ik sjoch alle kearen at ik it terrein oprin earst efkes op it boerd
en krij wer befestige hokker partoer wûn hat
yn de twa jierren
(1970 en 1971)
dat ik (kansleas foar in priis) meidien ha.


Geen opmerkingen: